EXTERNAL ACTIVITIESกิจกรรมภายนอก

Our Services

TFP GROUP donates computers to medical personnel in hospitals in 2021-

TFP ร่วมใจสู้ภัยโควิท-19 ร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กพร้อมปริ้นเตอร์และอุปกรณ์ครบชุด ณ.โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฎิบัติงานของบุคคลากรทางแพทย์ …

know more
Our Services

TFP GROUP supports the duties and morale of hospital medical personnel, year 2021.TFP ร่วมใจสู้ภัยโควิท-19 ร่วมบริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลสนามเอราวัณ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีการระบาดเพิ่มขึ้นและเป็นวงกว้าง บริษัท ทีเอฟพี อินดัสเตรียล จำกัด และบริษัทในเครือ TFP GROUP ได้ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้จ…

know more
Our Services

Award for establishment with excellent labor management system 2020บริษัททีเอฟพี กรุ๊ป ได้รับเกีรยติจากกระทรวงแรงงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม

Thailand Labour Management Excellence Award 2020 บริษัททีเอฟพี กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบที่ดีให้กับพนักงา…

know more
Our Services

Awards for preventing and solving drug problems in the workplace 2020บริษัททีเอฟพี กรุ๊ป ได้รับเกีรยติจากกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลด้านการป้องและแก้ไขปํญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

บริษัททีเอฟพี กรุ๊ป ได้ตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ซึ่งสามารถเพิ่มผลิตภาพของโรงงานให้ดียิ่งขึ้…

know more
Our Services

Model Business Enterprise Award 2020โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม เมื่อเดือนสิงหาคม 2020

“Moral Business Forum 2020” ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน เป็นส่วนสำคัญของโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม เพื่อให้เกิดการยกระดับองค์กรสุขภาวะเป็นอ…

know more
Our Services

Delivering a mask and face shield 2020TFP ส่งมอบหน้ากากอนามัย และ Face shield สถานีตำรวจ

บริษัท TFP ส่งมอบหน้ากากอนามัย และ Face shield เพื่อให้ใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ, สารพิษ, แบคทีเรียเข้าสู่ร่างกาย TFP provides masks and face shiel…

know more